Patronat Prezydenta RP
XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres
Techników Polskich
Technika Człowiekowi

REJESTRACJA

16-18 czerwca 2016
Zapraszamy do Wrocławia


XXV Kongres Techników Polskich
wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich
we Wrocławiu

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ostatnie aktualności

30.06.2016

XXV KTP III ŚZIP Zakończony

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.
Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

27.05.2016

"Rzeczpospolita techniczna 2016" - publikacja referatów

"Rzeczpospolita techniczna 2016" zawierać będzie informacje o polskiej nauce i gospodarce (prezentacje instytutów badawczych, uczelni technicznych, przedsiębiorstw). Znajdą się tam również referaty lub ich streszczenia uczestników Kongresu.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

20.05.2016

Aktualizacja Programu

Komitet Programowy XXV KTP III ŚZIP dokonał drobnych zmian w programie imprezy. Dodatkowo zaktualizowane zostały informacje dotyczące moderatorów poszczególnych paneli. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Program i zapoznania się ze zmianami.

15.03.2016

Honorowy Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda "doceniając rangę spotkania, które służy integracji polonijnych środowisk inżynierskich z Macierzą i stanowi ważne forum wymiany myśli na temat dorobku i najnowszych osiągnięć inżynierów polskich" zdecydował się objąć honorowym patronatem XXV Kongres Techników Polskich III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Miejsca

Holele, miejsca konferencji oraz atrakcje turystyczne

MIEJSCE KONFERENCJI
Politechnika Wrocławska
MIEJSCE KONFERENCJI
Wrocławski Dom Technika NOT
ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Panorama Racławicka

Organizatorzy