XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres
Techników Polskich
Technika Człowiekowi

16-18 czerwca 2016
Zapraszamy do Wrocławia


XXV Kongres Techników Polskich
wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich
we Wrocławiu

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Miejsca

Holele, miejsca konferencji oraz atrakcje turystyczne

MIEJSCE KONFERENCJI
Politechnika Wrocławska
Budynek C-13
MIEJSCE KONFERENCJI
Wrocławski Dom Technika NOT
ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Panorama Racławicka

Organizatorzy