Program

LOKALIZACJA: Wrocławska Rada FSNT-NOT (Dom Technika)

9:00 10:00

Recepcja


10:00 11:00

Sesja otwierająca XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


Wykład inauguracyjny:
"Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki"

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012


11:00 12:30

Sesja plenarna:
"Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce"

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


12:30 14:00

Konferencje naukowo-techniczne

1) Znaczenie społeczne i gospodarcze stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i za granicą

Moderatorzy:
mgr inż. Janusz Ptak Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
dr inż. Janusz Romański Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

2) Polska elektryka – raport z II Kongresu Elektryki Polskiej

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Marek Bartosik Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki Informatyki i Automatyki

3) Żywność dla przyszłości - zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów

Moderator:
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

4) Oferta Polonii dla małych i średnich przedsiębiorstw

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki Rektor Politechniki Łódzkiej
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco, USA


14:00 15:30

Obiad


15:30 17:30

Konferencje naukowo-techniczne

1) Udział polskich badaczy i inżynierów w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski i świata

Moderatorzy:
mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT-NOT
mgr inż. Janusz Zastocki Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

2) Transportowe perspektywy - Polska, europa i świat

Moderator:
prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Wiceprezes FSNT-NOT, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

3) Information Technology – perspektywa rozwoju - urządzenia i aplikacje

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
mgr inż. Krzysztof Kluczewski Sekretarz Generalny Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, HP Enterprise Services, Kanada

4) Rozwój gospodarki a ograniczenia emisji CO2 - przykłady światowe, problemy polskie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz Kierownik Pracowni, Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
prof. dr hab. inż. Piotr Moncarz Wiceprezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA


19:00

Gala „Polacy Razem”

Wrocławska Rada FSNT-NOT (Dom Technika)
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław


9:30 11:30

Sesja plenarna:
Kształcenie i kariery inżynierskie w perspektywie globalizacji i rozwoju techniki – perspektywy dla młodych

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


11:30 12:00

Przerwa kawowa


12:00 14:00

Sesja plenarna:
Gospodarka a nauka: Współpraca wyższych uczelni technicznych z instytutami badawczymi i stowarzyszeniami. Współpraca nauki z biznesem

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


14:00 15:30

Obiad


15:30 17:30

Konferencje naukowo-techniczne

1) Technika a zdrowie

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
inż. Jerzy Orkiszewski Prezes US-Polish Trade Council, San Francisco USA

2) Infrastruktura - Budownictwo - BIM

Moderatorzy:
mgr inż. Piotr Dudek Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
mgr inż. Wiktor Piwkowski Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

3) Gospodarka wodna, zmiany klimatyczne

Moderatorzy:
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Wiceprezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

4) Strefa wolnego handlu między USA a UE - rola inżynierów

Moderatorzy:
prof. dr hab. Bogusław Fiedor Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mgr inż. Mirosław Niedziński Dyrektor Polish American Engineers Association w Chicago USA

5) Rola inżynierów w reindustrializacji

Moderator:
dr inż. Marian Krzaklewski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), podkomitet CCMI (Komitet Konsultacyjny ds. Przemian Przemysłowych)


17:30 18:30

Sesja Zamykająca


19:30

Gala Inżynierska


Hotel Wodnik
Na Grobli 28
Wrocław


10:00 11:00

Uroczystość zakończenia Kongresu


11:00 13:00

Zwiedzanie Politechniki Wrocławskiej, instytutów i firm we Wrocławiu (dla zainteresowanych)


14:00 16:00

Spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT-NOT i Prezydium Zarządu Wrocławskiej Rady FSNT-NOT

Wrocławski Dom Technika NOT
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław