XXV Kongres Techników Polskich wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu

Doświadczenia organizatorów Kongresów Techników Polskich oraz Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich, doprowadziły do przekonania, że oba te wydarzenia należy zorganizować wspólnie. W jednym miejscu i terminie. Wybór padł na Wrocław, który decyzją Unii Europejskiej będzie w 2016 r. Europejską Stolicą Kultury.

Kongres Techników Polskich kontynuuje 180–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego Zjazdu Techników Polskich zwołanego jeszcze w czasie zaborów w 1882 r. w Krakowie. Ostatni przedwojenny Kongres Techników Polskich odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w 1938 r. XXIV Kongres pod hasłem „Technika – społeczeństwu wiedzy” rozpoczął się w Poznaniu podczas IX Forum Inżynierskiego w czerwcu 2010 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zakończyła go dwudniowa sesja finalna w maju 2011 r. w Łodzi.

Kontakty polonijnych środowisk technicznych działających poza granicami Polski ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, uczelni technicznych zostały odnowione w latach siedemdziesiątych XX wieku. Po 1989 r. w Polsce kontakty te zostały bardziej zacieśnione. Wielu polskich uczonych i inżynierów podjęło współpracę z uczelniami technicznymi i instytutami badawczymi w kraju. Działające poza granicami polonijne stowarzyszenia inżynierskie nawiązały kontakty z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Polsce, a Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie przystąpiły, jako członkowie, do Federacji SNT NOT.

Zaowocowało to zorganizowaniem w 1996 r. i 1999 r. przez FSNT-NOT w Warszawie I i II Sympozjum „Polacy Razem”. Następne sympozja odbyły się kolejno: w Londynie – 2000 r., w Wilnie – 2004 r. i w Wiedniu – 2006 r. Rozwój kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych spowodował zacieśnienie merytorycznej współpracy. Zrodziła się inicjatywa zwołania w 2010 r. Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.